Společník

Mgr. Tomáš Pelikán

Tomáš Pelikán je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1998 a následně působil 7 roků v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges, nejprve jako advokátní koncipient a po advokátních zkouškách, které v roce 2002 složil s výtečným prospěchem, jako advokát.

Ve své praxi se dlouhodobě specializuje na obchodní, občanské a rodinné právo a na sporovou agendu včetně obhajoby ve věcech trestních. Tomáš Pelikán se na základě volby odborné poroty umístil na druhém místě v soutěži společnosti epravo.cz Právník roku 2005 v oboru nemovitostí.

V oblasti obchodního práva Tomáš Pelikán poskytoval právní poradenství při celé řadě velkých fúzí a akvizic včetně privatizací velkých podniků, koupě podniků z konkursní podstaty, restrukturalizací společností a dalších variant řešení úpadku.

Jako právní poradce se účastnil mnoha transakcí v oblasti finančního práva, zejména transakcí zahrnujících emise dluhopisů, veřejné nabídky cenných papírů zahraničních fondů, nabídky převzetí a jiné obchody s cennými papíry. Při poskytování právních služeb předním bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry a pojišťovacím zprostředkovatelům zúročoval své dlouholeté zkušenosti se syndikovaným financováním, pojištěním průmyslových celků a dalšími bankovními obchody a pojišťovacími instrumenty.

Tomáš Pelikán se dále zabývá bytovým právem a právem nemovitostí. V této praxi může vycházet i ze své zkušenosti z aktivního působení v představenstvu bytového družstva, jehož byl 12 let předsedou. Mgr. Pelikán se též již od studií zaměřuje na právo ochrany spotřebitele, kterému se věnuje ve své publikační činnosti a účastní se expertních jednání a mezinárodních konferencí.

Tomáš Pelikán je předním specialistou na sporovou agendu, před soudem zastupuje velké korporace i fyzické osoby, a to jak v řízeních občanskoprávních, tak v řízeních trestních či řízeních o správních žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné správy. Má rozsáhlé zkušenosti též s exekučním a insolvenčním řízením.

Tomáš Pelikán je též vedoucím týmu zaměřeného na rodinné právo a poskytuje právní služby ve věcech rozvodů manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem (spory o výživné, péči o děti a styk s dětmi), vypořádání společného jmění manželů, přípravy manželských a předmanželských smluv a v souvisejících záležitostech, v nichž patří k uznávaným expertům.

Tomáš Pelikán hovoří plynně česky a anglicky.

Společník

Mgr. David Krofta

David Krofta je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory.

V roce 1998 absolvoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Po absolutoriu práv působil v advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML & spol., v roce 2001 s výtečným prospěchem složil advokátní zkoušky a od roku 2002 byl jejím společníkem.

Ve své právní praxi se věnuje více právním oblastem.

Z obchodního práva se specializuje zejména na smluvní právo a právo obchodních společností. Jako právní poradce se podílel na realizaci řady fúzí a akvizic, ať již z pozice právního zástupce strany, tak i pozice zástupce financující banky.

David Krofta se dlouhodobě zabývá i právem nemovitostí a právem investičním. Dlouhodobě intenzivně spolupracuje s daňovými poradci a auditory, čímž je zajištěna komplexní ochrana zájmů klienta též s přihlédnutím k ekonomickým aspektům projektu a jeho daňové optimalizaci. Širokou praxi má též v oboru práva duševního a průmyslového vlastnictví, včetně práva autorského a práva ochranných známek.

David Krofta má rozsáhlé zkušenosti též s civilním soudním řízením, kde se vedle rozsáhlé běžné sporové agendy specializuje mimo jiné na právo nekalé soutěže.

V neposlední řadě se David Krofta zabývá i trestním právem, pravidelně působí ve více obecně známých kauzách jako obhájce ve věcech trestních.

David Krofta hovoří česky a anglicky.

Společník

Mgr. Augustin Kohoutek

Augustin Kohoutek je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory.

Studium na Právnické fakultě Masarykovy University v Brně ukončil v roce 1999. Absolvoval též jednoroční studium oboru mezinárodní obchod na Lynn University v Boca Raton na Floridě. V letech 2000-2005 působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges.

Augustin Kohoutek se specializuje na oblast práva fúzí a akvizic, leteckého práva, práva informačních technologií, práva hospodářské soutěže a sportovního práva.

V rámci své dlouholeté právní praxe poskytoval právní poradenství při celé řadě významných mezinárodních transakcí v oblasti akvizic, fúzí a restrukturalizaci společností z různých hospodářských odvětví (např. informační technologie, letectví, zdravotnictví, logistika, hutní a strojírenský průmysl, atd.). Mezi jeho klienty patří významné české i nadnárodní společnosti.

Augustin Kohoutek poskytuje komplexní právní poradenství ve všech oblastech leteckého práva, včetně poradenství týkající se smluv o nájmu dopravních letadel, smluv o koupi a prodeji dopravních letadel, ujednání týkajících se údržby a oprav dopravních letadel, financování nákupu dopravních letadel, veškerých regulatorních a licenčních otázek v oblastí letectví a právních vztahů s tour operátory a cestovními kancelářemi.

V oblasti práva informačních technologií se zabývá problematikou práva týkající se podnikání na Internetu a právy souvisejícími s informačními technologiemi.

V oblasti hospodářské soutěže poskytuje právní poradenství soutěžitelům ve správních řízeních před Evropskou komisí i před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zejména pak ve správních řízeních týkajících se spojení soutěžitelů a zneužívání dominantního postavení na trhu.

Augustin Kohoutek se rovněž věnuje sportovnímu právu. Zastupuje významné sportovní kluby a sportovce. Veškeré právní služby je schopen poskytovat v českém a anglickém jazyce.

Společník

Mgr. Matěj Vácha

Matěj Vácha je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studoval také anglické právo a právo evropské prostřednictvím dvouletého dálkového studia na University of Cambridge a magisterský studijní obor „mediální věda“ na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Matěje Váchu také naleznete na https://www.linkedin.com/in/matejvacha/. Matěj Vácha hovoří plynně česky a anglicky.

Advokát

Mgr. Michal Břežek

Michal Břežek je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

JUDr. Jana Dušková

Jana Dušková je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

Mgr. Bc. Radim Hořenín

Radim Hořenín je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

Mgr. Monika Hrubá

Monika Hrubá je usazeným evropským advokátem zapsaným v seznamu evropských advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

Mgr. Martina Weigl Janotová

Martina Weigl Janotová je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

Mgr. Kateřina Jansová

Kateřina Jansová je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

Mgr. Kateřina Kratochvílová

Kateřina Kratochvílová je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

Mgr. Klára Nechutná

Klára Nechutná je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

Mgr. David Šmejdíř

David Šmejdíř je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

Mgr. David Švec

David Švec je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Advokát

Mgr. Milan Veselý

Milan Veselý je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.
Zobrazit víceméně
Kariéra

Připojte se k nám

Otevřené pozice
Zanechte nám kontakt

Ozveme se vám

sekretariat@ak-pkk.cz+420 257 007 450
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK
advokátní kancelář s.r.o.
Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1
Parkování v našem areálu je možné.GPS: 50.0844737, 14.4064023
Vjezd: Nosticova 4